Hvor mange feil kan man ha på teoriprøven? Enkel guide

Tilgang til Teoriprøve, øving, skilt og mye mer

Din reise til førerkort starter her

29 kr 🕙 Tilbud - nedsatt fra 249 kr

Å bestå teoriprøven er en viktig del av prosessen med å få førerkort. Mange er usikre på hvor mange feil man kan ha på teoriprøven før man stryker. I denne artikkelen vil vi gi deg en grundig gjennomgang av dette emnet og gi deg all den informasjonen du trenger for å forberede deg på teoriprøven.

Hvor mange feil kan man ha på teoriprøven?

Teoriprøven for bil består av totalt 45 spørsmål, og for å oppnå bestått resultat kreves det minst 38 korrekte svar (eller maksimalt 7 feil). Prøven blir gjennomført elektronisk på en datamaskin, og du blir tildelt en tidsramme på 90 minutter til å besvare alle spørsmålene.

Relatert: Øv til teoriprøven her – Mittførerkort.no

Typer feil du kan få på teoriprøven

a b og c feil på eksamen
A-, B- og C-feil som skal oppstå med teoriprøven

Det finnes tre typer feil som kan oppstå under teoriprøven: A-, B- og C-feil. A-feil er de mest alvorlige og kan føre til stryk. Disse feilene er knyttet til trafikksikkerhet og kan innebære farlige situasjoner. B-feil er mindre alvorlige og kan føre til stryk dersom man har for mange av dem. Disse feilene er knyttet til trafikkregler og skilt. C-feil er mindre alvorlige og påvirker ikke resultatet av prøven.

Når får jeg beskjed om bestått teoriprøve?

Når man tar teoriprøven, får man umiddelbart beskjed om man har bestått eller ikke. Hvis man ikke består, vil man få informasjon om hvilke feil man har gjort. Dette er nyttig for å kunne forbedre seg til neste forsøk.

Hvor mange ganger kan jeg ta teoriprøven til bil?

Det er viktig å merke seg at det er ingen begrensning på hvor mange ganger man kan ta teoriprøven. Hvis man ikke består første gang, kan man prøve igjen etter å ha studert mer og forbedret seg. Det er imidlertid en ventetid på minimum to uker mellom hver prøve.

Relatert: Lær alt du trenger å vite før du bestiller oppkjøring – besøk bloggen vår her.

50 tips for å bestå teoriprøven til bil

Trafikkskilt som er viktig at man har kunnskap om før man tar teoriprøven til bil
Bilde av trafikkskilt.

For å øke sjansene for å bestå teoriprøven, er det viktig å studere grundig og være godt forberedt. Det finnes flere ressurser tilgjengelig for å hjelpe deg med å lære trafikkregler og skilt. Du kan ta teorikurs, lese teoribøker eller bruke digitale læremidler. Her har vi noen tips til deg:

 1. Start tidlig med å lese teoriboken for bil.
 2. Sett av faste tider til å lese og øve på teorien.
 3. Lag en realistisk tidsplan for å dekke alle emnene.
 4. Bruk ulike læringsmetoder som lese, skrive og diskutere med andre.
 5. Ta notater mens du leser for å hjelpe deg med å huske viktig informasjon.
 6. Bruk nettbaserte ressurser som øvelsesprøver og videoer.
 7. Delta i teorikurs eller studiegrupper for å diskutere vanskelige emner. 8. Test deg selv regelmessig ved å ta øvelsesprøver.
 8. Fokuser på de områdene du sliter mest med.
 9. Lær deg trafikkreglene og skiltene godt.
 10. Øv på å gjenkjenne og forstå ulike trafikksituasjoner.
 11. Lær deg førstehjelp og trafikksikkerhet.
 12. Ta pauser når du føler deg utmattet for å unngå overbelastning.
 13. Få nok søvn og spis sunt for å opprettholde konsentrasjonen.
 14. Unngå distraksjoner som mobiltelefoner og sosiale medier mens du studerer.
 15. Be om hjelp fra erfarne bilførere eller trafikklærere hvis du står fast.
 16. Sett deg realistiske mål for hver studieøkt.
 17. Belønn deg selv når du når dine studiemål.
 18. Ta deg tid til å forstå hvorfor du gjorde feil på øvelsesprøver.
 19. Les gjennom forklaringene på feil svar for å unngå å gjøre samme feil igjen.
 20. Øv på å lese og forstå trafikksituasjoner på bilder og videoer.
 21. Vær oppmerksom på endringer i trafikkreglene og oppdater deg jevnlig.
 22. Ta deg tid til å forstå hvordan du skal håndtere ulike værforhold.
 23. Øv på å beregne bremselengde og reaksjonstid.
 24. Lær deg å tolke trafikkskilt og veimerking riktig.
 25. Øv på å parkere og manøvrere bilen på en sikker måte.
 26. Lær deg å håndtere ulike veikryss og rundkjøringer.
 27. Øv på å kjøre i ulike trafikkmiljøer som by, landevei og motorvei.
 28. Fokuser på å utvikle god kjøreteknikk og sikkerhetsbevissthet.
 29. Lær deg å forstå og tolke trafikklys og vikepliktsregler.
 30. Øv på å kjøre i mørket og i dårlige lysforhold.
 31. Ta deg tid til å forstå hvordan du skal håndtere nødsituasjoner.
 32. Lær deg å gjenkjenne og unngå farlige trafikksituasjoner.
 33. Øv på å kjøre i ulike hastigheter og tilpasse farten etter forholdene.
 34. Lær deg å forstå og tolke trafikkstrømmer og kødannelse.
 35. Øv på å bruke speilene riktig og være oppmerksom på omgivelsene.
 36. Ta deg tid til å forstå og respektere andre trafikanters behov og rettigheter.
 37. Lær deg å håndtere ulike typer veikryss og veimerking.
 38. Øv på å kjøre i ulike værforhold som regn, snø og is.
 39. Lær deg å forstå og tolke skilt og markeringer på veien.
 40. Øv på å lese og forstå veikart og navigasjonssystemer.
 41. Ta deg tid til å forstå og respektere fartsgrenser og sonebegrensninger.
 42. Lær deg å kjøre i ulike typer kjørefelt og veibredde.
 43. Øv på å håndtere ulike typer veibane og veikant.
 44. Ta deg tid til å forstå og respektere syklister og fotgjengere.
 45. Lær deg å håndtere ulike typer veikryss og veiskille.
 46. Øv på å kjøre i ulike typer trafikk og trafikkmengder.
 47. Ta deg tid til å forstå og respektere kollektivtrafikk og nødetater.
 48. Lær deg å forstå og tolke trafikksignaler og trafikklys.
 49. Øv på å kjøre på ulike typer veier og veistandarder.
 50. Slapp av og kos deg med kjøringen.

Et lite tips fra oss

Hvor mange feil kan man ha på teoriprøven
Bilde av fornøyd jente som har bestått teoriprøven.

Det er også viktig å være fokusert og rolig under selve prøven. Les spørsmålene nøye og tenk gjennom svarene før du svarer. Ikke stress hvis du er usikker på et spørsmål, gå heller videre og kom tilbake til det senere. Husk at du har begrenset tid til å fullføre prøven, så bruk tiden din effektivt.

Relatert: Husk at du må søke om førerkort før du tar teoriprøven, se guiden på vegvesen.no.

Viktig informasjon om teoriprøven

Du kan begynne å forberede deg til teoriprøven tidligst 6 måneder før du fyller 18 år. Før du kan ta selve prøven, må du ha fått søknaden om førerkort godkjent. Når du møter opp til prøven, må du ha med deg gyldig legitimasjon. I tillegg til teoriprøven må du også gjennomføre en synstest.

Kostnaden for å avlegge teoriprøven er for øyeblikket 360 kroner. Hvis du ikke består og må ta prøven på nytt, må du betale ytterligere 360 kroner. I tillegg må du vente i 2 uker før du kan ta en ny teoriprøve.

Konklusjon

I konklusjonen kan vi fastslå at man kan ha maksimalt 7 feil på teoriprøven i Norge og likevel bestå. Det er viktig å studere grundig og være godt forberedt for å øke sjansene for å bestå. Ta gjerne i bruk ulike læringsressurser og øv på prøver for å bli mer komfortabel med oppgavene du vil møte på prøven. Lykke til med teoriprøven og førerkortprosessen!

Det er kjent at omtrent halvparten av de som tar teoriprøver for bil hos Vegvesenet ikke klarer å bestå. Vi i Mittførerkort.no ønsker å hjelpe deg til målstreken. Se kursene vi har tilgjengelig!

Innholdsfortegnelse

Tilgang til Teoriprøve, øving, skilt og mye mer

Din reise til førerkort starter her

29 kr 🕙 Tilbud - nedsatt fra 249 kr