Gratis teoriprøve

Gratis teoriprøve

Denne teoriprøven består av 10 spørsmål og gir innsikt i hvordan tjenesten fungerer.

For å få tilgang til tester og teorikurs på Mittførerkort, må du kjøpe tilgang. Våre prøver er  laget på samme måte som Statens vegvesens offisielle eksamen.

/10
Bilde av dame som tar oppkjøring.

Gratis hurtigtest

1 / 10

Hvis du har foretatt en forbikjøring, når kan du da svinge tilbake til høyre kjørefelt?

2 / 10

Hvorfor skal du snu hodet og se til siden ved feltskifte?

3 / 10

Hvilke krav stilles til bilen når man øvelseskjører i klasse B?

4 / 10

Hvor i bilen skal refleksvest og varseltrekant oppbevares?

5 / 10

Hvilke virkninger har alkohol på et menneske ved ferdsel i trafikken?

6 / 10

Er det lov til å passere et grønt lys hvis veien ikke er fri?

7 / 10

Hva vil det si å sikre ulykkesstedet?

8 / 10

Hva er høyest tillatte grense for alkoholkonsentrasjon i blodet når man fører motorvogn?

9 / 10

Hva menes med "myke trafikanter"?

10 / 10

Hva er viktig å vite når man kjører i en tunnel?