Fartsgrense med henger – Enkel veiguide

Tilgang til Teoriprøve, øving, skilt og mye mer

Din reise til førerkort starter her

29 kr 🕙 Tilbud - nedsatt fra 249 kr

Fartsgrense med henger er et spørsmål som ofte blir stilt. Når du kjører med henger, er det viktig å være klar over fartsgrensene som gjelder. I denne artikkelen vil vi gi deg en grundig gjennomgang av fartsgrensene for ulike typer hengere på norske veier. Vi vil også diskutere konsekvensene av å bryte fartsgrensene og gi deg nyttige tips for å kjøre trygt med henger.

Hva er fartsgrensen med henger?

Fartsgrensen med henger refererer til den maksimale tillatte hastigheten du kan kjøre med når du har en henger koblet til kjøretøyet ditt. Fartsgrensene kan variere avhengig av kjøretøyets type, størrelse og vekt, samt veiforholdene og været.

Fartsgrenser på norske veier

Bilde av bilist som følger fartsgrensen med henger.

Generelt sett har norske veier følgende fartsgrenser: 50 km/t i tettbygde strøk, 80 km/t på landeveier og 100 km/t på motorveier. Disse fartsgrensene gjelder imidlertid ikke nødvendigvis når du kjører med henger.

Fartsgrenser for ulike typer hengere

Fartsgrensene for hengere kan variere avhengig av kjøretøyets type og størrelse. Her er en oversikt over de vanligste fartsgrensene:

Fartsgrenser for personbiler med henger

Når du kjører en personbil med henger, er den vanlige fartsgrensen 80 km/t på landeveier og 100 km/t på motorveier. Det er viktig å merke seg at denne fartsgrensen kan være lavere hvis hengerens totalvekt overstiger visse grenser.

Fartsgrenser for lastebiler med henger

Lastebiler med henger har vanligvis en lavere fartsgrense enn personbiler med henger. På landeveier er fartsgrensen vanligvis 70 km/t, mens den på motorveier kan være enten 80 km/t eller 90 km/t, avhengig av hengerens vekt og størrelse.

Fartsgrenser for campingvogner og bobiler med henger

Campingvogner og bobiler med henger har også spesifikke fartsgrenser. På landeveier er fartsgrensen vanligvis 80 km/t, mens på motorveier kan være enten 80 km/t eller 90 km/t, avhengig av hengerens størrelse og vekt.

Fartsgrenser for spesialhengere

Spesialhengere, som for eksempel hengere for transport av farlig gods eller tunge konstruksjonsmateriell, kan ha egne fartsgrenser som er fastsatt av myndighetene. Det er viktig å være klar over disse spesifikke fartsgrensene før du kjører med en spesialhenger.

Fartsgrenser ved dårlig vær og veiforhold

Ved dårlig vær eller utfordrende veiforhold kan fartsgrensene reduseres for å sikre sikkerheten. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i fartsgrensene og tilpasse kjørehastigheten deretter.

Vurdering av sikkerhet og kjøreerfaring

Bilde som illustrerer sikkerhet på norske veier.

Selv om fartsgrensene kan tillate en viss hastighet, er det alltid viktig å vurdere sikkerheten og din egen kjøreerfaring. Noen ganger kan det være nødvendig å kjøre langsommere enn fartsgrensen for å opprettholde kontrollen over kjøretøyet ditt.

Konsekvenser av å bryte fartsgrensen med henger

Å bryte fartsgrensen med henger kan ha alvorlige konsekvenser. Ikke bare risikerer du din egen sikkerhet og sikkerheten til andre trafikanter, men du kan også bli ilagt bøter og straffer.

Hvilke sanksjoner kan ilegges ved fartsovertredelser?

Ved fartsovertredelser med henger kan du bli ilagt bøter og prikker på førerkortet ditt. I alvorlige tilfeller kan du også bli fratatt førerkortet for en periode eller bli pålagt å ta ekstra kjøreopplæring.

Relatert: Øv til teoriprøven i dag – trykk her.

Tips for å kjøre trygt med henger

For å kjøre trygt med henger anbefales det å følge disse tipsene:

 • Sørg for at hengeren er riktig festet til kjøretøyet.
 • Kontroller at lasten er sikret forsvarlig.
 • Tilpass kjørehastigheten etter veiforholdene.
 • Vær oppmerksom på andre trafikanter.
 • Bruk blinklys når du skal svinge eller skifte fil.
 • Hold tilstrekkelig avstand til andre kjøretøy.

Våre anbefalinger for å overholde fartsgrense med henger

For å overholde fartsgrensene med henger anbefaler vi følgende:

 1. Les og forstå trafikkreglene som gjelder for hengere.
 2. Sjekk fartsgrensene for din spesifikke henger og kjøretøykombinasjon.
 3. Følg alltid skiltingen som angir fartsgrensene.
 4. Vær oppmerksom på eventuelle endringer i fartsgrensene på grunn av veiarbeid eller dårlig vær.
 5. Ta hensyn til sikkerheten og tilpass kjørehastigheten deretter.

Mest stilte spørsmål om henger til bil

Bilde av en tilhenger til bil, med ikon av spørsmål og svar.
Bilde av en tilhenger til bil, med ikon for spørsmål og svar.

Hvordan frakte bil på henger?

For å frakte en bil på henger, må du først sikre bilen på hengeren ved hjelp av stropper eller kjettinger. Sørg for at bilen er forsvarlig festet og at hengeren er riktig koblet til trekkvognen.

Hvor mye koster det å leie skaphenger?

Prisen for å leie en skaphenger kan variere avhengig av hvor du leier den og hvor lenge du trenger den. Det kan være lurt å kontakte ulike utleieselskaper for å få en nøyaktig pris.

Hvor fort er det lov å kjøre med henger?

Maksimal tillatt hastighet med henger er vanligvis 80 km/t på motorveier og 60 km/t på andre veier, med mindre skiltingen angir noe annet.

Hvor langt overheng kan man ha på tilhenger?

Maksimalt overheng på tilhenger er 3,0 meter foran og 4,0 meter bak.

Hvor mye kan stikke utenfor henger?

Det er tillatt å ha en viss mengde gods som stikker utenfor hengeren, vanligvis opptil 1 meter på hver side, men dette kan variere avhengig av lokale forskrifter.

Kan man kjøre i 100 med tilhenger?

Nei, det er ikke tillatt å kjøre i 100 km/t med tilhenger, selv om bilen har tilhengerfeste.

Kan man kjøre med tilhenger uten lappen?

Nei, du kan ikke kjøre med tilhenger uten riktig førerkort. Du trenger en spesifikk førerkortklasse for å kjøre med tilhenger, avhengig av størrelse og vekt.

Kan man kjøre tilhenger med vanlig sertifikat?

Nei, du kan ikke kjøre tilhenger med et vanlig sertifikat. Du må ha en tilleggsførerkortklasse for å kjøre med tilhenger, avhengig av størrelse og vekt.

Er det tillatt å kjøre tilhenger uten bremser?

Det er tillatt å kjøre tilhenger uten bremser, så lenge totalvekten på hengeren og lasten ikke overstiger 750 kg.

Bilde av to bilhengere som står stille.

Hva betyr 79.06 på førerkortet?

Koden 79.06 på førerkortet indikerer at du har tillatelse til å kjøre med tilhenger, men med visse begrensninger. Du må sjekke baksiden av førerkortet for å se hvilke begrensninger som gjelder.

Er det lov til å øvelseskjøre med henger?

Ja, det er tillatt å øvelseskjøre med henger, så lenge du har riktig førerkortklasse og er under tilsyn av en erfaren sjåfør.

Hva koster det å ta BE?

Kostnaden for å ta BE-førerkortet vil variere avhengig av trafikkskole og hvor mange kjøretimer du trenger. Det kan være lurt å kontakte ulike trafikkskoler for å få en nøyaktig pris.

Hva er forskjellen på b96 og BE?

Forskjellen mellom B96 og BE er at B96 gir deg tillatelse til å kjøre med en større tilhenger enn vanlig B-sertifikat, men med visse begrensninger. BE gir deg derimot full tillatelse til å kjøre med tilhenger.

Er det teori på BE?

Ja, det er teori på BE-førerkortet. Du må bestå en teoretisk prøve i tillegg til den praktiske kjøretesten.

Hva kreves for hengerlappen?

For å få hengerlappen (BE), må du først ha førerkort for bil (klasse B). Deretter må du ta en praktisk opplæring og bestå en praktisk kjøretest med tilhenger.

Hva betyr kode 142 på førerkortet?

Kode 142 på førerkortet indikerer at du har tillatelse til å kjøre med tilhenger, men med visse begrensninger. Du må sjekke baksiden av førerkortet for å se hvilke begrensninger som gjelder.

Er det vanskelig å ta hengerlappen?

Hvor vanskelig det er å ta hengerlappen kan variere fra person til person. Det avhenger av individuelle ferdigheter og erfaring med å kjøre med tilhenger. Noen kan finne det enkelt, mens andre kan oppleve det som mer utfordrende.

Hvor lang tid tar det å ta BE lappen?

Tidsrammen for å ta BE-lappen vil variere avhengig av trafikkskole og hvor mange kjøretimer du trenger. Det kan ta alt fra noen uker til flere måneder å fullføre opplæringen og bestå de nødvendige prøvene.

Relatert: Fart

Oppsummering

Å kjøre med henger innebærer å følge spesifikke fartsgrenser for å sikre sikkerheten til deg selv og andre trafikanter. I denne artikkelen har vi gitt deg en grundig gjennomgang av fartsgrensene for ulike typer hengere på norske veier. Vi har også dis

Innholdsfortegnelse

Tilgang til Teoriprøve, øving, skilt og mye mer

Din reise til førerkort starter her

29 kr 🕙 Tilbud - nedsatt fra 249 kr