Regler for øvelseskjøring i Norge

Tilgang til Teoriprøve, øving, skilt og mye mer

Din reise til førerkort starter her

29 kr 🕙 Tilbud - nedsatt fra 249 kr

Øvelseskjøring er en viktig del av opplæringen for å bli en trygg og ansvarlig sjåfør i Norge. For å sikre at du følger regler for øvelseskjøring i Norge, har vi satt sammen en omfattende guide som får deg i mål. I denne artikkelen vil vi gi deg en detaljert oversikt over de viktigste reglene og retningslinjene som gjelder for øvelseskjøring.

1. Krav til fører

For å kunne delta i øvelseskjøring må du ha fylt 16 år og ha gyldig førerkort eller førerbevis for den aktuelle kjøretøyklassen. Det er også viktig å merke seg at du må ha med deg en ledsager som er minst 25 år gammel og har hatt gyldig førerkort for den aktuelle kjøretøyklassen i minst fem år.

Bilde av bil som kjører på landevei.
Bilde av bil som kjører på landevei.

2. Registrering

Før du kan starte med øvelseskjøring, må du registrere deg hos Statens vegvesen. Dette kan gjøres enten på nett eller ved å besøke en av deres trafikkstasjoner. Du vil få tildelt en øvelseskjøringskort som må være tilgjengelig under all kjøring.

3. Krav til kjøretøy

Det er viktig at kjøretøyet du bruker til øvelseskjøring er i forskriftsmessig stand og er forsikret. Du må også ha med deg vognkortet under kjøringen. Det er viktig å merke seg at visse kjøretøyklasser kan ha spesifikke krav til utstyr og sikkerhetssystemer.

4. Tidsbegrensninger

Det er noen tidsbegrensninger som gjelder for øvelseskjøring. Du kan kun kjøre i tidsrommet mellom klokken 06:00 og 23:00. I tillegg er det en begrensning på totalt antall timer du kan øvelseskjøre. For klasse B er grensen satt til 25 timer, mens det for klasse A1, A2 og A er 15 timer.

5. Steder for øvelseskjøring

Du kan utføre øvelseskjøring på offentlige veier, men det er viktig å være oppmerksom på at visse områder kan være forbudt eller begrenset for øvelseskjøring. Dette kan inkludere motorveier, gang- og sykkelveier, samt områder med spesielle trafikkreguleringer.

to glade mennesker som kjører bil under oppkjøring
Bilde av to personer som følger reglene for øvelseskjøring i Norge.

6. Sikkerhetsregler

Under øvelseskjøring er det viktig å følge alle trafikkregler og sikkerhetsforskrifter. Dette inkluderer å bruke bilbelte, overholde fartsgrensene og vise hensyn til andre trafikanter. Det er også viktig å være oppmerksom på vær- og føreforhold, og tilpasse kjøringen deretter.

7. Ansvar og forsikring

Som fører under øvelseskjøring har du ansvar for eventuelle skader eller ulykker som oppstår. Det er derfor viktig å ha gyldig forsikring som dekker øvelseskjøring. Sjekk med forsikringsselskapet ditt for å sikre at du er tilstrekkelig dekket.

8. Veiledning og opplæring

Under øvelseskjøringen er det viktig å dra nytte av den erfarne ledsagerens kunnskap og veiledning. De vil kunne gi deg verdifulle tips og råd for å forbedre kjøreferdighetene dine. Det kan også være nyttig å ta kjøretimer hos en profesjonell kjøreskole for å få ekstra opplæring og veiledning.

To personer som er veldig glade under bilkjøring.
To personer som er veldig glade under bilkjøring.

9. Førerprøven

Etter å ha fullført nødvendig øvelseskjøring, er neste steg å ta førerprøven. Førerprøven består av en teoretisk og en praktisk del, hvor du må demonstrere gode kjøreferdigheter og kunnskap om trafikkregler. Forbered deg grundig til førerprøven ved å studere teorien og øve på kjøring under ulike forhold.

10. Kontinuerlig læring

Selv etter å ha bestått førerprøven, er det viktig å fortsette å lære og forbedre kjøreferdighetene dine. Delta på kurs og opplæringsprogrammer som kan hjelpe deg med å bli en enda bedre sjåfør. Hold deg oppdatert på nye trafikkregler og endringer i lovgivningen.

Relatert: Vil du lære mer om ulike temaer innen førerkortet? Besøk bloggen vår.

30 uskrevne regler for øvelseskjøring

to lekebiler som illutrerer noen som ikke har fulgt rådene om regler under øvelseskjøring
Bilde illustrer to biler i en trafikkulykke.
 1. Sørg for at du har gyldig førerkort for øvelseskjøring.
 2. Ha alltid med en erfaren sjåfør som kan veilede deg under øvelseskjøringen.
 3. Før du begynner å kjøre, sørg for at bilen er i god teknisk stand og har gyldig forsikring.
 4. Bruk alltid bilens sikkerhetsutstyr, som setebelter, airbags osv.
 5. Unngå å kjøre i rus eller påvirket av alkohol eller andre stoffer.
 6. Hold deg til fartsgrensene og tilpass farten etter forholdene.
 7. Vær oppmerksom på trafikkskilt og følg dem nøye.
 8. Hold til høyre i veibanen, med mindre du skal foreta en forbikjøring.
 9. Bruk blinklysene riktig og i god tid før du skal svinge eller skifte fil.
 10. Hold god avstand til bilen foran deg for å unngå kollisjoner.
 11. Vær oppmerksom på fotgjengere, syklister og andre trafikanter.
 12. Vær forsiktig ved kryss og rundkjøringer, og gi alltid vei til trafikk fra høyre.
 13. Hold deg på riktig side av veien og unngå å kjøre over midtlinjen.
 14. Vær forsiktig ved møtende trafikk og gi plass til motgående biler.
 15. Bruk speilene flittig for å holde oversikt over trafikken rundt deg.
 16. Unngå unødvendige distraksjoner som mobiltelefonbruk eller annen elektronisk avledning.
 17. Vær oppmerksom på vær- og føreforholdene, og tilpass kjøringen deretter.
 18. Vær tålmodig og høflig mot andre trafikanter.
 19. Ikke forsøk å kjøre forbi på farlige steder eller under ugunstige forhold.
 20. Hold deg innenfor de tillatte kjøreområdene og unngå å kjøre på private eiendommer eller forbudte områder.
 21. Vær oppmerksom på skilt og markeringer som angir parkerings- eller stoppforbud.
 22. Ta hensyn til veiarbeid og følg anvisninger fra arbeidere eller skilting.
 23. Unngå å blokkere veien eller hindre andre trafikanter.
 24. Vær oppmerksom på skolebarn og respekter fartsgrensene i nærheten av skoler.
 25. Hold deg oppdatert på trafikkregler og eventuelle endringer i lovgivningen.
 26. Vær forsiktig ved utforkjøringer og bruk riktig teknikk for å unngå skrens eller tap av kontroll.
 27. Vær oppmerksom på miljøet og unngå unødvendig støy eller forurensning.
 28. Vær forberedt på nødsituasjoner og ha kunnskap om førstehjelp og hvordan du skal håndtere dem.
 29. Respekter trafikkreglene og vis hensyn til andre trafikanter.
 30. Øv jevnlig og ta imot veiledning for å forbedre dine kjøreferdigheter.

Relatert: Pris for teoriprøve

Mest stilte spørsmål om regler for øvelseskjøring og svar

mest stilte spørsmål om regler for øvelseskjøring
Bilde av en dame som har bestått førerprøven.
 1. Hvilke regler gjelder for privat øvelseskjøring? Du må være minst 16 år gammel, du må ha fullført trafikalt grunnkurs, du må ha med deg en ledsager som er minst 25 år gammel og har hatt førerkort for klasse B i minst 5 år.
 2. Hvilke krav stilles til øvelseskjøring klasse B? Du må være minst 16 år gammel, du må ha fullført trafikalt grunnkurs, du må ha med deg en ledsager som er minst 25 år gammel og har hatt førerkort for klasse B i minst 5 år.
 3. Er det lov å øvelseskjøre uten ekstra speil? Det er ikke lov å øvelseskjøre uten ekstra speil. Du må ha et ekstra speil på høyre side av bilen for å kunne se trafikken bakover.
 4. Hva er straffen for å øvelseskjøre uten L? Straffen for å øvelseskjøre uten L (L-skilt) er en bot på 2 500 kroner.
 5. Er det lov å øvelseskjøre i mørket? Det er tillatt å øvelseskjøre i mørket, men det anbefales at man får tilstrekkelig erfaring med kjøring i dagslys før man kjører i mørket.
 6. Har man lov til å øvelseskjøre med leiebil? Det er tillatt å øvelseskjøre med leiebil, så lenge kravene til øvelseskjøring klasse B er oppfylt.
 7. Kan ledsager bruke mobil under øvelseskjøring? Ledsageren skal ikke bruke mobil under øvelseskjøring. Begge parter bør være fokusert på kjøringen og unngå distraksjoner.
 8. Hvem kan være ledsager under øvelseskjøring? En ledsager under øvelseskjøring må være minst 25 år gammel og ha hatt førerkort for klasse B i minst 5 år. Ledsageren må også være edru og være i stand til å veilede og overvåke øvelseskjøringen.

Relatert: Bestill oppkjøring på vegvesen.no – trykk her.

Jente som nettopp har bestått oppkjøring og tenker på trafikkregler.
Jente som nettopp har bestått oppkjøring og tenker på trafikkregler.

Konklusjon

Med denne omfattende guiden håper vi at du har fått en god forståelse av reglene for øvelseskjøring i Norge. Ved å følge disse reglene og investere tid og innsats i opplæringen din, vil du være godt rustet til å bli en trygg og ansvarlig sjåfør. Lykke til med øvelseskjøringen og førerprøven!

Innholdsfortegnelse

Tilgang til Teoriprøve, øving, skilt og mye mer

Din reise til førerkort starter her

29 kr 🕙 Tilbud - nedsatt fra 249 kr